Apmaksas nosacījumi

  • Klientiem bez līguma preču apmaksa jāveic pēc avansa rēķina saņemšanas. 
  • Klientiem, kuri noslēguši līgumu par īpašiem nosacījumiem, preču apmaksa jāveic saskaņā ar līguma nosacījumiem.
  • Individuālu pasūtījumu gadījumā no ražotāja, paturam tiesības pieprasīt priekšapmaksu 50% apmērā.
  • Instrumentu nomas gadījumā pieprasām drošības iemaksu, kura atkarīga no instrumenta vērtības.